Samtliga digitala akter om Varola
Installera DjVu bildvisningsprogrammet Nödvändigt för att kunna se kartorna

2014

Kostnadsfritt på Lantmäteriet
16-VBO-8A Arealavmätning 1700 Dunbergshult
Varola socken Dunbergshult nr 1 Geometrisk avmätning 1700 DUNBERGSHULT
Värsås socken Värsås sn Karta 1705 Varola Värsås
16-VBO-1E Arealavmätning 1743 Varola
16-VBO-1D Rågångsåtgärd 1749 ?
Värsås socken Värsås sn Delning av väg 1754 Varola Värsås
16-VBO-1C Storskifte 1770 ?
16-VBO-1H Delning 1774 Maråsen mosse
16-VBO-4B Storskifte 1775 Lanna by skog
Varola socken Axtorp nr 1 Delning av skog 1777 Axtorps Skog
16-VBO-2A Storskifte 1778 Axtorps skog
Varola socken Svenstorp nr 1 Laga delning 1778 Skogsdelning
16-VBO-3A Storskifte 1779 Qvarnegården
16-VBO-18A Inställd åtgärd eller förrättning 1781 Lilla Alebäcken, Pärekullen, Svarvaretorpet
16-VBO-4A Storskifte 1783 Lanna by skog
Varola socken Törnestorp nr 1-4 Avmätning 1790 Risberg
16-VBO-17A Storskifte 1791 Törnestorp
Varola socken Axtorp nr 1 Avmätning 1791 Axtorps by
Varola socken Lanna nr 1-2 Storskifte på inägor 1792 Lanna
16-VBO-2B Storskifte 1793 Axtorp
16-VBO-10A Storskifte 1798 Lanna
Varola socken Varola nr 1-9 Storskifte på inägor 1802 Varola by
Varola socken Päderstorp nr 1 Ängsdelning 1803 Pederstorps ängar
16-VBO-1F Storskifte 1804 Varola tåå
16-VBO-11A Storskifte 1804 Pederstorp
16-VBO-4C Storskifte 1804 Lanna
16-VBO-44 Storskifte 1804 Toddestorp
Varola socken Boagärdet nr 1 Delning av inägor 1804 Boagärdet
16-VBO-16A Stängselåtgärd 1805 Boråsen
16-VBO-6A Stängselåtgärd 1805 Varola Nolgården
16-VBO-12A Storskifte 1805 Logården
16-VBO-13A Storskifte 1805 Gallegården
16-VBO-14A Storskifte 1805 Skattegården
16-VBO-15A Storskifte 1805 Boagärde
16-VBO-6B Storskifte 1805 Storegården
16-VBO-1G Storskifte 1805 Varola by
16-VBO-7A Stängselåtgärd 1806 Varola by
Varola socken Varola nr 1-9 Laga delning Tuvemossen 1817 Tufwemossen
16-VBO-1A Storskifte 1818 Tufwemossen
16-VBO-1B Stängselåtgärd 1819 Varola by
16-VBO-39 Stängselåtgärd 1820 Varola by
16-VBO-19A Arealavmätning 1824 Tvist Toddestorp - Törnestorp
16-VBO-13B Tomtutbyte 1828 Gallegården
16-VBO-34 Stängselåtgärd 1833 St Alebäcken
16-VBO-35 Stängselåtgärd 1833 Svarvaretorpet
16-VBO-33 Laga skifte 1836 Dunbergshult
16-VBO-36 Utredning 1841 Törnestorps Kvarn - Toddestorp
16-VBO-41 Sämjedelning 1842 Axtorp
16-VBO-43 Stängselåtgärd 1842 Axtorp
16-VBO-37 Laga skifte 1842 Axtorp
16-VBO-38 Hemmansklyvning 1842 Stora Alebäcken
16-VBO-42 Stängselåtgärd 1843 Varola by
16-VBO-45 Arealavmätning 1843 Boråsen
16-VBO-46 Rågångsåtgärd 1845 Gallegården
16-VBO-57 Rågångsåtgärd 1847 Boråsen
Varola socken Varola nr 1-9 Laga skifte 1847 Varola by
16-VBO-47 Inställd åtgärd eller förrättning 1848 Snickaregården skog
16-VBO-52 Stängselåtgärd 1848 Lanna by
16-VBO-48 Laga skifte 1848 St Alebäcken
16-VBO-51 Laga skifte 1849 Lanna by
16-VBO-50 Stängselåtgärd 1850 Varola by
16-VBO-49 Laga skifte 1850 Varola by
16-VBO-55 Sämjedelning 1852 Lanna Sörgården
16-VBO-53 Hemmansklyvning 1854 Nolgården
16-VBO-56 Stängselåtgärd 1855 Hallums by
16-VBO-58 Laga skifte 1858 Hallum
16-VBO-60 Laga skifte 1860 Törnestorp
16-VBO-68 Laga skifte 1861 Pederstorp
16-VBO-61 Ägoutbyte 1862 Marken till nya skolan
16-VBO-62 Hemmansklyvning 1862 Lanna Nolgården
16-VBO-63 Hemmansklyvning 1863 Lanna Sörgården
16-VBO-65 Delning, Hemmansklyvning 1864 Lanna Nolgården skogsmark
16-VBO-66 Hemmansklyvning 1864 Lanna Sörgården
16-VBO-69 Arealavmätning 1865 Lanna Nolgården Ryssland
16-VBO-AVS11 Avsöndring 1865 Lanna Nolgården Björkelund
16-VBO-67 Hemmansklyvning 1866 Axtorp 1:14 och 1:15 Lidzell
16-VBO-72 Laga skifte 1867 Pederstorp
16-VBO-70 Ägoutbyte, Laga skifte 1867 Maråsen - Korgatorp
16-VBO-AVS1 Avsöndring 1868 Axtorp Stenbacken - Alebäckshagen och Aronsholmen
16-VBO-73 Laga skifte 1870 Toddestorp
16-VBO-76 Laga skifte 1871 Svenstorp
16-VBO-74 Delning 1872 Östra Tufwemossen
16-VBO-77 Laga skifte 1873 Svenstorp
16-VBO-75 Hemmansklyvning 1874 Hallum Västergården 2:6 och 2:7
16-VBO-AVS9 Avsöndring 1874 Qvarnegärden - Slotterna
16-VBO-80 Ägoutbyte, Hemmansklyvning, Delning 1875 Varola Skattegården
16-VBO-78 Hemmansklyvning 1875 Axtorp 1:18, 1:19 och 1:20
16-VBO-84 Övrigt, Ägoutbyte 1876 Lilla Alebäcken
16-VBO-79 Hemmansklyvning 1876 Skattegården Varola
16-VBO-81 Övrigt 1877 Lanna Sörgården 1:14 skogsmark
16-VBO-82 Klyvning 1878 Lanna Nolgården - Broängen
16-VBO-85 Delning 1878 Hallum Västergården och Skattegården - skogsmark
16-VBO-83 Delning 1878 Axtorp - skogsmark
16-VBO-AVS7 Avsöndring 1879 Hallum Skattegården - Bygget
16-VBO-89 Rågångsåtgärd 1880 Ryssland - Krakamarken
16-VBO-90 Hemmansklyvning 1880 Hallum Skattegården
16-VBO-96 Arealavmätning 1880 Krakamarken eller Ryssland
16-VBO-AVS10 Avsöndring 1880 Lanna Sörgården 1:16 och 1:17
16-VBO-86 Klyvning 1880 Gallegården Varola
16-VBO-87 Övrigt 1880 Varola Logården
16-VBO-88 Laga skifte 1880 Boagärde
16-VBO-AVS27 Avsöndring 1881 Lanna Nolgården  - Broholm
16-VBO-91 Hemmansklyvning 1881 Hallum Skattegården
16-VBO-92 Laga skifte 1881 Boråsen
16-VBO-95 Ägoutbyte 1883 Varola Folkskola
16-VBO-94 Övrigt 1883 Hallum Västergården och Skattegården
16-VBO-93 Hemmansklyvning 1883 Toddestorp
16-VBO-97 Delning 1884 Sörgården Lanna  - Karakamarken
16-VBO-98 Laga skifte 1884 Sörgården Lanna  - Karakamarken
16-VBO-AVS28 Avsöndring 1885 Korgatorp Fogelbacken
16-VBO-100 Ägoutbyte 1885 Nya skolplatsen
16-VBO-AVS25 Avsöndring 1888 Aronsholmen
16-VBO-103 Övrigt, Delning, Hemmansklyvning 1889 Storegården, Gallegården och Nolgården
16-VBO-102 Ägoutbyte 1889 Axtorp 1:18 och 1:19
16-VBO-106 Hemmansklyvning 1890 Gallegården
16-VBO-107 Hemmansklyvning 1890 Nolgården och Storegården
16-VBO-108 Ägoutbyte 1890 Axtorp Lanna
16-VBO-105 Rågångsåtgärd 1891 Lanna Sörgården
16-VBO-104 Hemmansklyvning 1891 Lillegården
16-VBO-109 Delning 1893 Gallegården
16-VBO-110 Delning 1894 Gallegården
16-VBO-AVS29 Avsöndring 1896 Svenstorp Sandåsen
16-VBO-AVS15 Avsöndring 1897 Svenstorp
16-VBO-113 Delning 1898 Varola Nolgården 5:7 och 5:8
16-VBO-111 Ägostyckning 1898 Gallegården 4:15 och 4:16
16-VBO-114 Mantalsättning 1899 Nolgården Varola
16-VBO-112 Ägoutbyte 1899 Lägenheten Nyqvarn och Törnestorp
16-VBO-115 Hemmansklyvning 1899 Varola Nolegården och Storegården
16-VBO-AVS0 Avsöndringsförteckning 1900 Avsöndringar
16-VBO-AVS12 Avsöndring 1905 Aktebacken och Korsikan
16-VBO-116 Delning 1905 Skogstrakter till Gallegåden, Storegården och Nolgården
16-VBO-117 Delning 1907 Soldattorpet till Hallum Skattegården
16-VBO-118 Hemmansklyvning 1907 Skattegården Hallum
16-VBO-AVS13 Avsöndring 1908 Soldattorpet till Lanna Nolgården
16-VBO-119 Laga skifte 1908 Gallegården
16-VBO-AVS8 Avsöndring 1908 Rusthållet till Hallum Västergården
16-VBO-AVS18 Avsöndring 1909 Skogslund
16-VBO-AVS24 Avsöndring 1909 Soldatorpet till Logården
16-VBO-AVS14 Avsöndring 1909 Soldattorp till Pederstorp
16-VBO-AVS2 Avsöndring 1909 Skogslund Axtorp 1:23
16-VBO-120 Delning 1911 Soldattorpet till Korgatorp
16-VBO-AVS22 Avsöndring 1912 Soldattorpet till Gallegården
16-VBO-AVS3 Avsöndring 1913 Persberg
16-VBO-AVS21 Avsöndring 1914 Soldattorpet till Varola Skattegården
16-VBO-AVS16 Avsöndring 1915 Skogslund Toddestorp
16-VBO-122 Övrigt 1916 Soldattorp till Toddestorp
16-VBO-AVS4 Avsöndring 1916 Skogslund och Broholm 1/16
16-VBO-AVS19 Avsöndring 1916 Skogsskiften Storegården 1:23
16-VBO-121 Hemmansklyvning 1917 Axtorp
16-VBO-AVS17 Avsöndring 1917 Soldattorpet till Törnestorp
16-VBO-127 Hemmansklyvning 1921 Lanna Sörgården
16-VBO-123 Ägostyckning 1922 Varola Gallegården 4:15
16-VBO-124 Ägostyckning 1922 Varola Storegården 1:10
16-VBO-125 Hemmansklyvning 1922 Törnestorp
16-VBO-AVS5 Avsöndring 1923 Lanna Nolgården 1:31
16-VBO-126 Ägoutbyte 1923 Hallum Västergården 2:6 och 2:7
16-VBO-AVS20 Avsöndring 1923 Storegården 1:28
16-VBO-AVS23 Avsöndring 1923 ?
16-VBO-128 Hemmansklyvning 1923  Vet ej
16-VBO-129 Delning 1923 Soldatorpet Boagärde
16-VBO-AVS6 Avsöndring 1924 Boagärde
16-VBO-130 Rågångsåtgärd 1924 Lanna Nolgården 2:19
16-VBO-131 Delning 1925 Soldattorpet Svenstorp
16-VBO-132 Delning 1928 Hallum Västergården
Varola J133-8D3i61 Ekonomisk karta 1959 Varola söder
Gammalstorp J133-8D4i61 Ekonomisk karta 1959 Varola norr
Edåsa J133-8D2i61 Ekonomisk karta 1959 Edåsa
16-VBO-ALFV Alfabetiska registret -
16-VBO-KRON Kronologiska registret -